Trang thông tin điện tử
Xã Tân Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Tân Hưng

CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN LÀ GÌ?
Chữ ký số cá nhân là một loại chữ ký điện tử, có giá trị tương đương với chữ ký tay của mỗi cá nhân. Kính mời nhân dân cùng đọc và chia sẻ rộng rãi
Xem thêm
Thẻ căn cước từ 1-7-2024 khác với CCCD gắn chip hiện nay ra sao?
 Việc cấp thẻ căn cước từ 1-7-2024 khác với CCCD gắn chip hiện nay những điểm như: Người dưới 14 tuổi có thể được cấp thẻ Căn cước nếu có nhu cầu; Chỉ có trẻ dưới 6 tuổi mới không lấy thông tin mống mắt khi làm thẻ căn cước...
Xem thêm